O naturopatii

Etymologicznie znaczenie słowa „naturopatia” można wytłumaczyć na dwa sposoby: 1. Natura + Pathos – doświadczenie1 natury; nauka o chorobie przez pryzmat natury2 2. Nature + Path – ścieżka […]

Czytaj

Konsultacja u Naturopaty

Motyw konsultacji Zanim osoba zawita do gabinetu Naturopaty, proszona jest zazwyczaj o podanie motywu konsultacji. Nie jest to absolutnie niezbędne ale może być użyteczne zarówno dla terapeuty, jak […]

Czytaj

Rola Naturopaty

Celem Naturopaty jest pomóc drugiej osobie w uświadomieniu sobie swojej własnej roli i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan zdrowia. A jednocześnie uświadomienie sobie zdolności do regeneracji i […]

Czytaj

Naturopatia GABInet