O naturopatii

Etymologicznie znaczenie słowa „naturopatia” można wytłumaczyć na dwa sposoby:

1. Natura + Pathos – doświadczenie1 natury; nauka o chorobie przez pryzmat natury2

2. Nature + Path – ścieżka zdrowia – korzenie brytyjskie i USA, patrz Benedykt Lust3

 

Definicja

Naturopatia to jednocześnie nauka, filozofia oraz zespół metod i terapii naturalnych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, prewencję zdrowotną, jak również pomoc w dochodzeniu do zdrowia i zachowaniu optymalnego stanu zdrowia. Cele te osiągane są za pomocą następujących narzędzi: 3 główne:

– odżywianie4

– aktywność fizyczna

– psychologia

oraz: ziołolecznictwo, aromaterapia5, hydroterapia, oligoterapia6, irydologia7, morfopsychologia, techniki oddechowe, relaksacja, refleksologia stóp, masaże, suplementy diety.

Po szczegółowym wywiadzie z klientem, strategia działania w naturopatii dzieli się na 3 główne etapy:

1. detoksykacja – zredukowanie ilości toksyn w organizmie, wspomaganie organów wydalniczych

2. rewitalizacja – praca nad higieną życia na co dzień

3. stabilizacja.

 

Historia i fundamenty

Korzenie Naturopatii sięgają V. wieku p.n.e., kiedy to Hipokrates – ojciec medycyny zarówno zachodniej / współczesnej jak i medycyny naturalnej – nakreślił jej podstawowe prawa i fundamenty:

Natura Medicatrix – „natura lekarzem”, „w naturze uzdrowienie”

Naturopatia uznaje leczniczą siłę natury, jej mądrość i inteligencję. Jednym z podstawowych założeń jest również istnienie wrodzonej siły witalnej w każdym organizmie żywym. Jest to energia, którą dysponujemy na co dzień, nasza „siła napędowa”, „teren” bardziej lub mniej podatny na choroby czy zmęczenie. Istnieje wiele warunków, od których zależeć będzie natężenie tej siły i na ile będzie nam ona sprzyjać. Nasze dziedzictwo genetyczne, przebyte choroby, ale też życiowe doświadczenia i styl życia na co dzień wpływają na naszą odporność i energię. To jest właśnie ta siła, którą dysponujemy, aby stawić czoła wirusom, bakteriom i innym patogenom, które atakują nas bezustannie. To również zdolność naszego ciała do samoregeneracji, samouzdrawiania. Jako naturopata staram się pomagać ludziom w uświadomieniu sobie tej wewnętrznej siły, dotarciu do niej i wykorzystaniu całego jej potencjału w procesie zdrowienia, czy po prostu w celu utrzymania formy.

Primum non nocere – „po pierwsze nie szkodzić”

To jedna z naczelnych zasad etycznych, również w medycynie konwencjonalnej. Zioła, suplementy czy wszelkie inne porady proponowane są przez naturopatę dopiero po uprzednim przeprowadzeniu bardzo szczegółowego wywiadu z osobą konsultującą (średnio półtorej godziny). Tym samym naturopata zadaje pytania zarówno ogólne jak wiek, waga itp. jak i bardziej spersonalizowane dotyczące sposobu odżywiania, przebytych chorób, aktualnego leczenia, wykonywanej pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, aktywności fizycznej, a również, w sferze psychologicznej, relacji z rodziną i bliskimi. Ten szczegółowy wywiad, jako narzędzie pracy naturopaty, dobrze oddaje charakter i znaczenie kolejnych zasad medycyny naturalnej:

Tolle Totum = Holizm

Czyli całościowe podejście do człowieka jako całości; jedynie równowaga i harmonia między sferą fizyczną, fizjologiczną, psychologiczną, emocjonalną i duchową prowadzą do dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. Żadna z tych sfer nie może być rozpatrywana w oderwaniu od pozostałych.

Tolle causam – Przyczynowość

Naturopata nie stawia diagnoz (co jest zarezerwowane dla medycyny akademickiej) i nie ogranicza się do działania na symptomy dolegliwości. Zawsze i przede wszystkim stara się znaleźć przyczynę dolegliwości. Czasami już samo uświadomienie jej sobie i zrozumienie może być dużym krokiem w kierunku odzyskania zdrowia. Bo jak mawiał Hipokrates „ciało choruje po to, aby wyzdrowieć”.

Docere Naturopata to przede wszystkim nauczyciel i promotor zdrowia.

Praeventio Naturopatia kładzie bardzo duży nacisk na prewencję, gdyż jak wiadomo: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

  1. Władysław Kopaliński, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych”.
  2. Pierre-Valentin Marchesseau – http://www.marchesseau.fr.
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict_Lust.
  4. Wg myśli przypisywanej Hipokratesowi: „Niech Twoje pożywienie będzie Twoim pierwszym lekarstwem”.
  5. Aromaterapia (= aromatoterapia) – terapia olejkami eterycznymi.
  6. Oligoterapia – terapia pierwiastkami (mikro- i makroelementy w postaci roztworów koloidalnych).
  7. Irydologia – ocena stanu zdrowia na podstawie analizy tęczówki oka.